Wigilijna Noc

Światło betlejemskie (J. Wierzbica, A. Warecka)
Choinkowe œŚwięta (A. Seroczyński, A. Warecka)
Gwiazda lśni (A. Seroczyński, A. Warecka)
Biała gwiazdka (A. Seroczyński, A. Warecka )
Kolędowa nocka (R. Szeremeta, A. Warecka)
Radoœść Narodzenia (J. Wierzbica, A. Warecka )
Kolędujmy, kolędujmy (T .WoŸniakowski, A. Warecka)
Narodzenia czas (A. Seroczyński, A. Warecka)
Idzie Nowy Rok (B. Kezik, A. Seroczyński, A. Warecka)
Kolędowy czas (A. Seroczyński, A. Warecka)
Bosy pastuszek (A. Seroczyński, A. Warecka )
Roku godzina (R. Szeremeta, A. Warecka)
Zapalcie œświatła na Ziemi (A. Seroczyński, A. Warecka)
Powitajmy noworoczną noc (A. Seroczyński, A. Warecka)
ŚŒwięta Rodzina (J. Wierzbica, A. Warecka)
ZooEffect WordPress plugin